Uitvaartverzekeringen

U heeft een uitvaartverzekering, kunt u dan zelf een uitvaartonderneming kiezen?

Kunt u, als u verzekerd bent zelf bepalen welke uitvaartonderneming de uitvaart voor u verzorgt? Deze vraag krijgen wij regelmatig en kort gezegd is het antwoord ja.

 

Er bestaan meerdere soorten uitvaartverzekeringen: een kapitaalverzekering, een naturaverzekering en een natura sommenverzekering.

 

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering krijgt u een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd. Dit bedrag kunt u vrij besteden aan een uitvaart bij een onderneming die bij u past en die u dus zelf uitkiest.

Op veel polissen staat op dwingende toon geschreven dat men bij overlijden direct de uitvaartonderneming moet bellen die vermeld staat op de polis. Maar bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar het afgesproken bedrag gewoon uit, ook als u geen gebruik maakt van de onderneming die op uw polis staat vermeld. Nogmaals, u bent vrij om zelf uw uitvaartonderneming te kiezen.

 

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering krijgt u een pakket van diensten en goederen ‘uitgekeerd’ waarbij u weinig tot geen keuze heeft. Bijvoorbeeld: een vast aantal uur uitvaartbegeleiding, een zwarte rouwauto, een kist van spaanplaat met eikenprintfolie, 50 rouwkaarten, crematie of begrafenis, etc. Als u producten of diensten buiten het pakket afneemt (bijvoorbeeld een andere kist of kleur rouwauto of meer rouwkaarten), dan worden er door de verzekeraar extra kosten gerekend.

Als u de uitvaart door een andere uitvaartonderneming laat begeleiden, wordt meestal een lager bedrag uitgekeerd dan de poliswaarde. De praktijk leert dat dit niet hoeft te betekenen dat u duurder uit bent. Indien u een naturaververzekering heeft, kunnen we met u meekijken of het misschien voordeliger voor u is om Cavalli Uitvaartbegeleiding in te schakelen.

Het komt er dus op neer dat u, zowel bij een kapitaalverzekering als bij een naturaverzekering altijd vrij bent om zelf een uitvaartonderneming uit te kiezen.

Natura sommenverzekering

De natura sommenverzekering verzekert een bepaald bedrag voor de uitvaart. Nabestaanden moeten dit bedrag besteden aan uitvaart gerelateerde diensten en producten. Er wordt geen geld uitgekeerd. De verzekering dekt de uitvaartkosten op basis van declaraties of rechtstreekse verrekening. Bij deze verzekering dient u altijd zelf een uitvaartonderneming uit te kiezen.

 

Andere mogelijkheden

Naast de verschillende soorten uitvaartverzekeringen bestaat er ook een andere mogelijkheid om uw uitvaart te financieren, namelijk met een depositofonds. Dit is een voorziening waarmee u zelf geld opzij kunt zetten voor uw uitvaart. Voor een depositofonds hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen. 

 

Geen polis te vinden? En wilt u weten of u recht heeft op een uitkering?

Wilt u weten of u als nabestaande nog recht heeft op een uitkering, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Dan kunt u terecht bij de nabestaandendesk van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond zet aanvragen periodiek door naar de levensverzekeraars. De verzekeraar rapporteert dan aan het Verbond of er een polis is gevonden of niet. Het Verbond laat u dan weten of een polis van de overledene is gevonden en zo ja, bij welke verzekeraar. De procedure is kosteloos en duurt in totaal twee à drie maanden.